פרק 11 נטייה להתנהגות בלתי הולמת בהקשר הבית־ספרי

הגישה המחקרית של הספר הנוכחי מצדדת בספציפיות של עמדה כלפי התנהגות נסיגה מסוימת , לכן פותחו המדדים נטייה לאיחורים , נטייה להיעדרויות ונטייה לעזיבה כלפי ההתנהגויות איחורים , היעדרות ועזיבת מורים , בהתאמה . עם זאת , חוקרים רבים תופסים את התנהגויות הנסיגה איחורים והיעדרויות כתגובה לנטייה כללית של התנהגות שאינה הולמת כלפי הארגון ( Rosenblatt , Shapira - Lishchinsky & Shirom , . ( 2010 ; Vardi & Weitz , 2016 כך בהקשר של מורים , כאשר מתפתחות אצל המורים נורמות שמקורן בבית הספר או בערכים חברתיים כלליים יותר המקבלות בהבנה תופעות חוזרות המזלזלות בערך זמן העבודה , כמו איחורים והיעדרויות , נורמות אלו עלולות לגרום למורים אלו לאחר ולהיעדר ממקום עבודתם . לתפיסת המורים , מאחר שיש אווירת נסיגה בבית הספר ותופעות הנסיגה נפוצות שם , אין עליהם להתאמץ להיות נוכחים . בנוסף , יש אפשרות כי עמדה של מורה המקבלת בהבנה התנהגויות שליליות כלפי מקום העבודה עלולה לגרום למורה זה להעריך פחות את התהליכים המתרחשים בבית ספרו , וכתוצאה לנטות להתנהגות שאינה הולמת ( Shapira - . ( Lishchinsky & Raftar - Ozery , 2016 בספרות , נט...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ