פרק 10 מדידת הנטיות לאחר ולהיעדר

בפרק זה אציג נטיות להתנהגויות נסיגה נוספות שפותחו לאחרונה , מעבר לנטייה לעזוב שנחקרה רבות בספרות ( Bothma & Roodt , 2013 ; Ronfeldt , Loeb & . ( Wycko ff , 2013 מדידת הנטייה לאחר במחקריי אני נוטה להשתמש בשאלון שפיתחו פוסט ועמיתיו לניבוי נטייה לאחר ( Foust , Elicker & Levy , 2006 ) תוך התאמתו למערכת החינוך הישראלית . שאלון זה מופיע להלן ומכיל תשעה היגדים הבוחנים את עמדות המורים בשלושה תחומים : א ) תגובות רגשיות לאיחורי עמיתים , היגדים ; 3 - 1 ב ) תגובות רגשיות לאיחורים עצמיים , היגדים ; 6 - 4 ג ) תפיסות כלליות ביחס להיעדרויות , היגדים . 9 - 7 המהימנות הכוללת של המדד לגבי איחורים בקרב עובדי מטה משרד החינוך במדינת ישראל שנמצאה היא α = . 81 ( לוי גזנפרנץ , . ( 2016 מדידת הנטייה להיעדר במחקריי ובהנחייתי מונחים לתזה ולדוקטורט ( Shapira - Lishchinsky & Raftar - ; Ozery , 2016 לוי גזנפרץ , 2016 ) אני נוטה להשתמש בכלי שפיתחנו ובחנו במסגרת עבודת התזה של עישאן ( 2012 ) בהתבסס על השאלון של פוסט ועמיתיו ( Foust , Elicker & Levy , 2006 ) לניבוי נטייה לאחר . שאלון זה שפיתחנו פורסם בספרות הבינלאומית (...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ