פרק 9 נטייה לעזוב בקרב מורים

בספרות , עד כה , המשתנה הנפוץ ביותר בנטייה להתנהגות נסיגה הוא הנטייה לעזוב . הנטייה לעזוב נחשבת במודלים פסיכולוגיים רבים כשלב מקדים לעזיבה בפועל , לכן מחקרים רבים משתמשים בנטייה לעזוב כמשתנה תלוי , חילופי למדידת העזיבה עצמה . לטענת חלק מהחוקרים , נטייה לעזוב היא המנבא הטוב ביותר של עזיבה בפועל ( Bothma & Roodt , 2013 ; Brewer , Kovner , Greene , Tukov - Shuser . &( Djukic , 2012 עם זאת , מחקרים אחרים הראו כי הקשר בין נטייה לעזוב לבין עזיבה בפועל נמוך מאוד , או אינו נמצא כלל ( Carmeli & Weisberg , 2006 ; Cohen , . ( Blake & Goodman , 2016 לטענתם , נטייה לעזוב היא בעלת אופי בלתי יציב . כך , לדוגמה , במערכת החינוך אירועים חד פעמיים כמו בעיות משמעת של תלמידים או הערות מנהל יכולים להשפיע על הנטייה לעזוב , כשהנטייה לעזוב בקרב מורים משקפת את המוטיבציה שלהם לעזוב את בית הספר או את מערכת החינוך באופן רגעי , אך לא לאורך זמן . לעתים לאחר חלוף זמן מהאירוע , בעקבות התנתקות רגשית מהאירוע עצמו , או בעקבות אירוע נוסף שהם תופסים כחיובי , המורים עשויים לשנות את עמדתם ולא לנטות לעזוב ( . ( Shapira - Lish...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ