איור..:2תוצאות.המודל.האינטגרטיבי.הקושר.בין.תפיסות,.עמדות.והתנהגויות.(מבוסס.על.לוי־גזנפרנץ,..,(2016 *p<.05, **p<.01, ***p<.001