פרק 8 תאוריית הרצף כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים

תאוריית הרצף – תפיסות , עמדות , התנהגויות התנהגויות רבות של מורים ניתן להסביר ולנבא בעזרת תאוריית הרצף שפותחה בידי אייזן ופישביין ( . ( Ajzen , 2012 ; Ajzen & Fishbein , 2005 תאוריה זו מניחה כי התנהגותו של האדם היא תוצאה של תהליך קוגניטיבי שבבסיסו עומדת הכוונה להתנהג . כוונה זו תקבע האם ההתנהגות תצא לפועל או לא . לפי תאוריה זו תפיסות המורים קשורות לעמדותיהם וקשרים אלו עשויים להשפיע על התנהגותם , כמו הפחתת איחורים רצוניים , היעדרויות רצוניות או עזיבה ; תפיסות עבודה מובילות לעמדות חיוביות או שליליות המובילות להתנהגויות בהתאם . כך , לדוגמה , תפיסות ועמדות שליליות של מורים כלפי בית ספרם יובילו להתנהגויות שליליות באמצעות הרחבת התנהגויות נסיגה . על סמך עקרון ההתאמה ( , ( Principle of Compatibility נטיות מנבאות טוב יותר התנהגות במידה שהנטייה הנה ספציפית להתנהגות הנמדדת ( . ( Ajzen , 2012 כתמיכה , במחקר שערכתי עם עיישן ( Shapira - Lishchinsky & Ishan , 2013 ) בקרב 443 מורים מ 21 בתי ספר תיכוניים בישראל נמצא כי שאלון נטייה להיעדרות בקרב מורים ניבא טוב יותר את היעדרותם מאשר שאלוני עמדות כלליות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ