פרק 7 עזיבת מורים

כאשר חוקרים את עזיבת המורים ( turnover ) בבתי הספר החוקרים מבחינים בין ניידות פנימית , דהיינו מעבר מורים בין בתי ספר שונים , כך שהמורים עדיין נשארים במערכת החינוך , לבין ניידות חיצונית , כשהמורים עוזבים את מקצוע ההוראה שלא מסיבות של יציאה לפנסיה ( . ( Richardson & Watt , 2016 בשנים האחרונות יש מגמת עלייה בעזיבת מורים את מקצוע ההוראה . מחקרים מציגים כי שיעור העזיבה בקרב מורים מתחילים גבוה במיוחד בחמש השנים הראשונות לתפקיד ( Delp , 2014 ; Goldhaber . &( Cowan , 2014 ; Ronfeldt , Loeb & Wycko ff , 2013 חוקרים רבים בעולם , בתארם את המצב הנוכחי , מביעים את חששם לנוכח המגמה המתרחבת של עזיבת מורים את מערכת החינוך בעולם המערבי . המגמה חזקה יותר בקרב מורים מתחילים אשר בוחרים לעזוב את מערכת החינוך לצמיתות ( Clandinin et al ,. 2015 ; Global education . ( monitoring report , 2016 ; Gray & Taie , 2015 ; Hansen , Backes & Brady , 2016 הדיון האקדמי סביב הסיבות שבגינן מורים עוזבים את מקצוע ההוראה נוטה להתייחס לשלוש קטגוריות עיקריות : סיבות אישיות , כגון גיל , שחיקה , קושי בהתמודדות עם לחצים ( Ju , Lan...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ