פרק 6 היעדרויות מורים

על מנהל בית הספר להיערך כל פעם מחדש למציאת פתרונות להיעדרות המורה , מילוי מקום , שחרור הביתה , צירוף כיתות — פעילות הגוזלת זמן רב , בעוד שבתדירות " אחת" המנהל נערך פעם אחת למציאת הפתרון לאורך תקופת היעדרות המורה . למדידת היעדרות מורים אני ממליצה להשתמש במדד שפיתחתי בהתבסס על השאלון של ג ' ונס ( Johns , 1994 ) ומקורו בדיווח עצמי אנונימי , כדי להבין את הסיבות להיעדרות מנקודת מבטו של המורה . בנוסף , כדאי לערוך השוואה עבור אותו פרק זמן של חמישה חודשים בין ממוצע ההיעדרות הבית ספרי על סמך השאלונים אשר מולאו על ידי המורים לבין ממוצע ההיעדרות הבית ספרי על סמך רישומי מנהל משאבי אנוש . בדרך זו נוכל לבחון האם הרצון לרצייה חברתית עודד את המורה לדווח על שיעור מצומצם של היעדרויות בעוד שההיקף היה גדול יותר בפועל . כמו כן , לעתים יש שגיאות בקידוד מספר ההיעדרויות וסיבותיהן ברישומי כוח אדם , או קיימת בעיית זיכרון בדיווח עצמי רטרואקטיבי . ההשוואה בין רישומי כוח אדם לבין דיווחי המורים ברישומים עצמאיים תאפשר לבחון האם יש הלימה בין שני סוגי הרישומים , ואם לא — מהו הדיווח המהימן ביותר . מחקרים קודמים העלו כי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ