פרק 5 איחורי מורים

איחורים ( Lateness , Tardiness ) מוגדרים כהגעה לעבודה לאחר השעה שנקבעה לכך מראש בין העובד לבין המעביד ( . ( Berry , Lelchook & Clark , 2012 במערכת החינוך איחורי מורים באים לידי ביטוי בהגעה מאוחרת במהלך שעת ההוראה הראשונה , או באיחור לחלק מהשיעור במהלך יום העבודה בבית הספר . את איחורי המורים ניתן לחלק לשלושה סוגים ( : ( Shapira - Lishchinsky , 2007 איחורים תמידיים ( — ( Chronic lateness באים כתגובה של מורים לאווירה לא נעימה בבית הספר או כהבעת חוסר שביעות רצון תמידי מתפקוד הנהלת בית הספר כלפיהם . איחורים שניתן למנוע ( — ( Avoidable lateness במקרים שבהם המורה בוחר להעדיף פעילויות שנתפסות בעיניו כחשובות יותר מלהגיע בזמן לבית הספר , כך שפעילויות הכרוכות בקונפליקט משפחה בית ספר או תרבות פנאי עבודה באים על חשבון חלק מהזמן שהמורה היה אמור להיות נוכח בבית הספר . איחורים שלא ניתן למנוע ( — ( unavoidable lateness בדרך כלל מתרחשים מעבר לשליטתו של המורה , כמו פקקים לא צפויים , תאונות דרכים , מזג אוויר גרוע או בדיקות רפואיות מיוחדות או דחופות המתקיימות בשעות הלימודים . היבטים אתיים של איחורי מורים א...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ