פרק 4 המשתנים הנפוצים לניבוי התנהגויות נסיגה של מורים

מרבית המחקרים עד כה התמקדו במשתני רקע אישיים כגון גיל , מין , ונשיאה בתפקיד , וארגוניים : גודל בית הספר ונהלים . להלן פירוט המשתנים והקשרם להתנהגויות נסיגה של מורים . משתני רקע אישיים מגדר נראה כי ניתן להסביר את ההבדל בין המינים לגבי איחורים והיעדרויות בתפיסה של מרכזיות העבודה . הציפייה החברתית מהגברים היא כי העבודה תהיה בעלת תגמול כספי מרכזי לחייהם , יותר מכפי שהיא לנשים . הציפייה החברתית מהנשים היא כי עליהן לשאת בתפקידים אחרים או נוספים אשר אינם מתוגמלים כספית , כמו נשיאה בנטל הטיפול בילדים ( . ( Roth , Purvis & Bobko , 2012 לפיכך , לאור העובדה כי שיעור הנשים במערכת החינוך בישראל ובעולם גבוה משיעור הגברים , גורם המגדר עשוי להשפיע על התנהגויות הנסיגה של המורים . במידה שהטיפול בילדים , או מחויבות אחרת , דורשים להתעכב או לא להגיע לעבודה כלל , המורות תאחרנה או תיעדרנה ממקום עבודתן יותר מבני הזוג העובדים מחוץ למערכת החינוך ( Shapira - Lishchinsky , . ( 2009 a הסבר זה מדגיש עד כמה ציפיות חברתיות עשויות להשפיע על עבודת ההוראה . לגבי תופעת העזיבה , ייתכן כי במערכת החינוך שבה הרוב נשים , " אח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ