פרק 3 התנהגויות נסיגה בקרב מורים

התנהגויות נסיגה ( Withdrawal behaviors ) בקרב מורים מוגדרות כמערך פעילויות שמורים נוקטים בניסיון להרחיק את עצמם ממשרותיהם או בניסיון להימנע ממשימות עבודתם . בכלל התנהגויות אלה : איחורים , היעדרויות ועזיבת בית הספר ( Shapira - . ( Lishchinsky , 2012 החוקרים לי ועמיתיו ( Li , Lee , Mitchell , Hom & Gri ff eth , 2016 ) הפרידו בין שתי קטגוריות של התנהגויות נסיגה : ( 1 ) נסיגה מהעבודה ( Work — ( withdrawal פעילויות שעובדים שאינם מרוצים עוסקים בהן כדי להימנע או להפחית את הזמן שהם עסוקים במשימות בעבודתם בעוד שהם שומרים על משרתם ועל חברותם בארגון , לדוגמה : איחורים והיעדרויות ; ( 2 ) נסיגה ממשרה ( Job withdrawal ) — התנהגויות שמטרתן לעזוב משרה ומקום עבודה , לדוגמה : מציאת עבודה חלופית . נסיגת מורים מהעבודה באמצעות איחורים באה לידי ביטוי במרבית המקרים כהגעה מאוחרת לבית הספר במהלך שעת ההוראה הראשונה , או הגעה מאוחרת לשיעור במהלך יום עבודה תוך אבדן חלקי של זמן השיעור . היעדרות מורים מתייחסת למצב שבו המורה נעדר לשעות הוראה אחדות במהלך יום עבודה בבית הספר או אינו מגיע לעבודתו במשך יום מלא . עזיבה מ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ