פרק 2 הקשר בין תפיסת האתיקה הארגונית לבין התנהגויות נסיגה מסוג איחורים, היעדרויות ועזיבה בקרב מורים

הספרות המחקרית מציגה את השפעתם של ערכים כלל חברתיים וערכים ארגוניים על התפיסה האתית בארגון , כששינויים טכנולוגיים , כלכליים ומצב המשק בעולם משפיעים על התפיסה האתית ועל ההתנהגויות בארגון הן באופן ישיר והן באופן עקיף ( . ( Ferrell & Fraedrich , 2015 מחקרים מראים כי סביבה יציבה שקודי ההתנהגות והערכים ברורים בה עשויה לתרום ליכולת הארגון להתמודד עם אתגרים אתיים ( . ( Shapira - Lishchinsky & Gilat , 2015 ; Shapiro & Stefkovich , 2016 בהקשר של בתי ספר , הנחת המוצא היא כי במרבית המקרים השליטה בתופעות מסוג איחורים , היעדרויות ועזיבה של מורים מצויה בידיהם , כך שיש מרכיב של בחירה בהחלטה של המורה האם הוא מאחר לכיתה , נעדר מבית הספר או עוזב את בית הספר ( Shapira - . ( Lishchinsky , 2013 b כמובן יש גם גורמים שאינם רצוניים המובילים להתנהגויות נסיגה אלו , כמו איחורים לכיתה בשל טיפול מחנך הכיתה באירוע חריג דחוף , או פקק תנועה לא צפוי שגורם לאיחורים בהגעה לבית הספר , היעדרות מוצדקת לעבודה בגין מחלה אישית או מחלת ילד , או עזיבת בית הספר בשל הצורך לשנות את מקום המגורים בגין עבודת בן הזוג . עם זאת , מרבית ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ