פרק 1 אתיקה ארגונית בהקשר הבית־ספרי

יותר ויותר מחקרים בתחום הארגוני מצביעים על החשיבות של אתיקה , ערכים והוגנות במקומות עבודה ועל הקשר שלהם לביצועי הארגון . לרוב , אתיקה מוגדרת בספרות כאבחנה בין טוב לבין רע , בין צדק לבין אי צדק ובין הגינות לבין אי הגינות ( Floyd , Xu , . ( Atkins & Caldwell , 2013 בספרות המחקרית , אתיקה ארגונית מכילה אידאולוגיה ערכית המאומצת על ידי חברי הארגון , וקודי התנהגות המעצבים פעולה משותפת , מעודדים שיקול דעת ערכי ומשפרים דרכי התנהגות במצבים המעלים שאלות אתיות ( Cullen , Parboteeah & Victor , 2003 ; Ruiz - Palomino , Martinez - Canas & . ( Fontrodona , 2013 במערכת החינוך המורים מביאים מהסביבה שבה הם חיים אמות מידה מוסריות , אמונות והשקפות המשפיעות על התנהגותם בבתי הספר . מנגד , אין להתעלם מתהליך הסוציאליזציה החל על המורים ( . ( Shapira - Lishchinsky , 2011 חלק גדול מההבדלים בין בתי הספר מקורם בהתנסויות שונות של המורים , באינטראקציות הבינאישיות בין מורי בית הספר ובאופי הקשרים שבין מורי בית הספר לבין הנהלת בית הספר . כאשר היחסים בין מורי בית הספר לבין הנהלת בית הספר מאופיינים בחוסר אמון ובחשדנות אז...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ