על המחברת

פרופ ' אורלי שפירא לשצ ' ינסקי — פרופ ' חבר במגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך בבית הספר לחינוך , וחברת ועדת האתיקה באוניברסיטת בר אילן . פרופ ' שפירא לשצ ' ינסקי שימשה כ Visiting Scholar וכמרצה אורחת ב , Fordham University University of Missouri - Columbia , Th e University of Alabama וכ Research scholar ב . University at Albany , State University of New York Albany , NY פרופ ' שפירא לשצ ' ינסקי התחילה את הקריירה שלה במערכת החינוך כמורה לכימיה בחטיבה העליונה וכמחנכת כיתה , והמשיכה כמנחת מדע וטכנולוגיה וראש פרויקט הטמעת מדע וטכנולוגיה ברשת אורט ישראל . מחקריה של פרופ ' שפירא לשצ ' ינסקי מתמקדים בקשרים שבין תפיסת האתיקה הארגונית לבין התנהגויות נסיגה מסוג איחורים , היעדרויות ונטייה לעזוב בקרב מורים , ובוחנים את פיתוחו של קוד אתי במערכת החינוך הישראלית באמצעות אסטרטגיות מנהיגות ומיומנויות הנחיה שונות המתמקדות בסימולציות קבוצתיות . מחקריה האחרונים של פרופ ' שפירא לשצ ' ינסקי עוסקים במחקר השוואתי בין מערכות חינוך שונות בעולם . מחקריה פורסמו בכתבי עת בינלאומיים מובילים בתחום מנהל החינו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ