אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית

אורלי שפירא - לשצ ' ינסקי עיון חינוך אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית אורלי שפירא - לשצ 'ינסקי אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית פרדס הוצאה לאור  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ