נספח ג. תשובות לתרגילים

) תודה ללי גפטר ( פרק 6 . 2 א . ; A B C ב . ; A B C ג . ; ד . . A B C מאורעות א וכן ד מוכלים במאורע ב . המאורע ג זר ל - א ול - ד . המאורע א ו - ד זרים . . 3 ג . לא משלימים , מספר העצים יכול להיות גם 3 למשל ; ד . לא משלימים כי יתכן שוויון בין מס ' עץ למס ' פלי . . 5 לא לגיטימי הסכום אינו . 1 . 6 א . 1 30 ו - = 1 30 ) 30 29 ( ) 29 1 ( ( אותה הסתברות !); ב . הסכום : 2 30 ( המאורעות זרים ); ג . ישירות = 28 30 ) 30 29 ( ) , ) 29 28 לחלופין ע " י משלים ; 1 - 2 30 ד . כמו הראשון וכמו השני 1 30 ו - 1 - 2 30 . 7 א . ; 1 3 , 1 3 , 2 3 ב . . 0 . 5 , 0 . 2 , 0 . 8 . 0 , 1 , 0 , 0 . 69 .. 8 , P ) A ( = P ) A ( = 4 16 , P ) A ( = P ) A ( = 1 16 . 9 ומכאן ( החסרנו מ - . P ) A ( = 6 16 ( 1 . 10 א . . 12 12 = 1 12 כן , לבן יש 12 אפשרויות מהן 1 היא החודש של דן . ב . על בסיס אותו רעיון הסתברות המשלים ( חודשים שונים ) היא . 11 10 12 2 . 11 א . אין סימטריה בין המינים ; ב . } = } MF , MF , F F ( הסדר לא משנה ) , לכן ההסתברות . 2 3 . 12 א . משלים לחיתוך : ; 1 - 0 . 4 = 0 . 6 ב . חוק האיחוד . 0 . 7 + 0 . 5 - ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה