נספח ב. שימוש בתכנת אקסל לחישוב הסתברויות

בשער " סטטיסטיקה תיאורית " הצגנו מבוא כללי לשימוש בתכנת אקסל ( נספח ב , עמ ' , ( 129 נמשיך ונתאר כאן שימוש בתכנת אקסל לחישובים הסתברותיים הנוגעים למשתנה הבינומי ולמשתנה הנורמלי . חישובי הסתברות בהתפלגות הבינומית עבור משתנה בינומי , תכנת אקסל מאפשרת חישוב הסתברות של ערך מסוים וכן של ההתפלגות המצטברת – ההסתברות שיתקבל ערך שהוא קטן או שווה לערך מסוים ( " זנב " שמאלי ) . הדגמה : נתבונן למשל במשתנה - X מספר ה " הצלחות " ב - 15 ניסויים ב " ת , עם הסתברות 0 . 3 ל " הצלחה " בכל ניסוי . X מתפלג בינומי ) , B ) 15 , 0 . 3 ונרצה לחשב עבורו את ) P ) X = 4 ואת ) . P ) X ≤ 4 בתא כלשהו שנבחר בגיליון נקליד את הפקודה ( . = binom . dist מתקבלת התמונה הבאה : עתה יש לרשום בתוך הסוגריים שהתקבלו את ערכיהם של 4 פרמטרים , לפי הסדר ( משמאל לימין ) : Number _ s הוא הערך x שעבורו רוצים לחשב את ההסתברויות ( כאן , ( x = 4 Trials הוא הפרמטר - n מספר הנסיונות ( כאן , ( 15 Probability הוא הפרמטר - p ההסתברות ל " הצלחה " ( כאן . ( 0 . 3 Cumulative כאן יש לרשום אחד משני ערכים : - אם מקלידים 0 מקבלים את ההסתברות של הערך ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה