נספח א. לוח התפלגות מצטברת נורמלית סטנדרטית

בנספח הבא נדגים שימוש פשוט בתוכנת אקסל לקבלת הסתברויות מצטברות ואחוזונים עבור משתנה נורמלי כללי ( שמייתר את השימוש בלוח נורמלי סטנדרטי ) .  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה