שאלות שעולות שוב ושוב – הסתברות

המטרה : לחדד נקודות עקרוניות שעלו במהלך הדיון , ושעל פי ניסיוננו אינן מגיעות לכלל הפנמה והבשלה במהלך הקריאה השוטפת . כיצד מקבלים בפועל הסתברויות של מאורעות פשוטים בניסוי אקראי שערכנו ? - אם לניסוי יש מספר סופי של תוצאות כך שאין עדיפות לאחת על האחרת , נשתמש בשיקולים של סימטריה ביניהן ( נייחס הסתברות שווה לכל תוצאות הניסוי ) . - אם לפנינו ניסוי שניתן לחזור עליו שוב ושוב ( באותם תנאים ) , נשתמש בנתונים סטטיסטיים ( השכיחות היחסית של המאורע הנדון בעבר מהווה הערכה הסתברותית ) . - לגבי ניסוי חד פעמי קיימות שיטות להערכת ההסתברות הסובייקטיבית של מאורעות עתידיים ( עמ ' . ( 25 לקבלת הסתברות של מאורעות מורכבים ( מתוך ההסתברות של מאורעות פשוטים יותר ) , נשתמש בכל חוקי ההסתברות שלמדנו . חישבנו ומצאנו , למשל , ש - . P ) A ( = 1 3 מה המשמעות המעשית של ההסתברות שהתקבלה ? המשמעות העיקרית היא לטווח ארוך : על פני מספר רב של חזרות על הניסוי באותם תנאים , בקירוב ב - 1 3 מהם יתרחש המאורע . A לגבי ניסוי בודד , כל שנוכל לומר כאן הוא שהסיכוי ש - A לא יתרחש הוא כפול מהסיכוי ש - A יתרחש . בשער הראשון ביטאנו את הה...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה