אז מה היה לנו? שימוש בקומבינטוריקה לחישובים הסתברותיים

מושגים ורעיונות חדשים o תורת המניה ( קומבינטוריקה ) , עקרון הניסוי בשלבים , נוסחת הכפל . o מניית מדגמים מאוכלוסיות סופיות : מדגמים סדורים עם / ללא החזרה ; מדגמים לא סדורים ללא החזרה . כלים חדשים o נוסחת הכפל : מספר התוצאות הכולל בניסוי רב - שלבי מתקבל כמכפלת מספרי התוצאות בשלבים השונים . o מספר התמורות ( סידורים בשורה ) האפשריות של n עצמים : . n ! = n )× n - 1 ×( ... × 2 × 1 o מספר המדגמים השונים בגודל k שניתן להוציא מאוכלוסיה בת n פרטים : o הסתברויות בינומיות : לפנינו n ניסויים בלתי תלויים , שלכל אחד מהם שתי תוצאות אפשריות : הצלחה - , S כשלון , F - כך שההסתברות להצלחה זהה בכל הניסויים , ומסומנת . p מתקיים :  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה