הסתברויות בינומיות )– ) p =1 2 למאורע A <sub>3 </sub>הסתברות גבוהה יותר מאשר ל- A <sub>6</sub>