עצי הסתברות – הסתברות כל מסלול בעץ מתקבלת כמכפלת ההסתברויות לאורך המסלול