10.4 עצי הסתברות; הסתברויות בינומיות

מרחב הסתברות סופי סימטרי – שיטות קומבינטוריות או עץ הסתברות ? חלק גדול מהבעיות שמקובל לפתור בעזרת נוסחאות קומבינטוריות אפשר לפתור , לחלופין , בטכניקה של עצי הסתברות – שאותה הכרנו בפרק 7 ( ראו עמ ' . ( 42 נזכיר , בעץ הסתברות המתאר ניסוי רב - שלבי רושמים בכל צומת בעץ את כלל האפשרויות של אותו שלב – עם ההסתברויות המתאימות ( מסתכמות ל - . ( 1 מסלולי העץ מתארים את התוצאות השונות של הניסוי הרב - שלבי . מחוק הכפל , הסתברות כל מסלול בעץ מתקבלת כמכפלת ההסתברויות לאורך המסלול . חזרה לדוגמה 3 ( עמ ' – ( 121 שימוש בעץ הסתברות . באיור הימני כאן מתואר עץ הסתברות - 8 שלבי , המאורע - A 0 התקבלו 0 " פלי " מתואר במסלול השמאלי , והסתברותו היא אכן חזרה לדוגמה 2 ( עמ ' – ( 121 שימוש בעץ הסתברות . מכד המכיל 1 כדור לבן ו - 2 כדורים שחורים מוציאים באופן מקרי בבת אחת 2 כדורים . מה הסתברות המאורע - A התקבלו צבעים שונים ? 1 2 1 2 תיאור בשלבים ושימוש בעץ הסתברות ( השמאלי ) נותן אכן P ) A ( = 1 + = ( מסלולים מכוכבים ) . 3 3 2 3 פתרון בעיה viii ( עמ ' . ( 120 שבלייה דה - מרה סבר ששני המאורעות B , A הם שווי הסתברות (...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה