10.3 מדגמים מאוכלוסיות סופיות – שני מודלים

הוצאה לא סדורה וללא החזרה – " יד " קלפים , כדורים מכד ועוד דוגמה 6 ) יד קלפים ( . מוציאים " יד " מחפיסה תקנית טרופה היטב בת 52 קלפים ( 13 מכל סדרה • • • ) . 13 קלפי סדרת א . עבור משחק פוקר (" יד " פוקר 5 - קלפים שנבחרו מקרית ללא החזרה ) . מה ההסתברות של - A שום קלף מהסדרה ? מספר " ידי " הפוקר השונות הוא = 52 # , מספר ה " ידיים " שאינן מכילות אף הוא # A = 39 ( ) ( ) 5 5 ב . עבור משחק ברידג ' (" יד " ברידג ' 13 - קלפים שנבחרו מקרית ללא החזרה ) . מה הסתברות המאורע - B לפחות תמונה אחת ? בדומה לפתרון הקודם , = 52 # . ( ) 13 בדומה לדוגמה , 5 נעדיף לבצע מניה של התוצאות במאורע המשלים - B אף תמונה . בברור , ) . # B = ) 13 על כן , • • 13 52 • • • • • 13 40 • • . P ) B ( = 1 - בעזרת תכנת אקסל ( עמ ' 158 ) ניתן להתרשם מסדר הגודל של המספרים המעורבים בבעיות של קלפים : - מספר " ידי " הפוקר השונות שניתן להוציא מחפיסת קלפים הוא . 52 = 2 , 598 , 960 ( ) 5 - מספר " ידי " הברידג ' השונות שניתן להוציא מחפיסת קלפים הוא . 52 = 635 , 013 , 559 , 600 ( ) 13  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה