תרשימי עץ – מספר המסלולים בעץ מתקבל כמכפלת מספרי התוצאות בשלבים השונים