פרק 10 הרחבות - מקומבינטוריקה לחישובים הסתברותיים

הפרקים הקודמים בשער זה סיפקו , כך נקווה , תמונה כללית טובה של נושא ההסתברות וניתן בהחלט להסתפק בכך . קוראים שאצה להם הדרך יכולים , אפוא , לדלג על פרק זה ולהתקדם ללא קושי לשער הבא : הסקה סטטיסטית . אפשרות ביניים היא להסתפק בסעיפים 10 . 1 ו - . 10 . 2 תכני הפרק : הרעיונות הבסיסיים ביותר של הקומבינטוריקה – עקרון הניסוי בשלבים ונוסחת הכפל , שנציג בסעיף , 10 . 1 ייושמו בסעיף 10 . 2 ויובילו לנוסחאות קומבינטוריות ( נוסחאות מניה ) הנוגעות לסידור פרטים בשורה ולמדגמים מתוך אוכלוסיות סופיות . בסעיף 10 . 3 נעשה שימוש בכל אלו כדי להציג ( בקצרה ) שני מודלים הסתברותיים שימושיים העוסקים במדגמים מתוך אוכלוסיות סופיות עם או ללא החזרה . סעיף 10 . 4 מהווה המשך ישיר של סעיף , 7 . 2 נחזור בו לעצי הסתברות ונגלה שחלק מהבעיות שיפתרו כאן בדרך קומבינטורית אפשר לפתור , לחלופין , בעזרת עצי הסתברות . בין השאר נחזור לדון גם במודל הבינומי . מבחר סוגיות הסתברותיות מפרק זה הקוראים מוזמנים לנסות להכריע כבר עתה בסוגיות . ii - vii . i כדי להבטיח בוודאות שבאולם ההרצאה יימצאו שניים שחוגגים יום הולדת בדיוק באותו תאריך נדרשים...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה