תרגילים – משתנה נורמלי, חוק המספרים הגדולים ומשפט הגבול המרכזי

שאלה . 1 מצאו בעזרת לוח נורמלי סטנדרטי את הערך של a בעקומה הנורמלית סטנדרטית שעבורו מתקיים : א . השטח משמאל ל - a הוא a . 80 % הוא האחוזון ה - ____ של ההתפלגות . כיצד סומן ערך זה ? ב . השטח מימין ל - a הוא a . 80 % הוא האחוזון ה - ____ של ההתפלגות . כיצד סומן ערך זה ? ג . השטח בין – a ל - + a הוא a . 75 % הוא האחוזון ה - ____ של ההתפלגות . כיצד סומן ערך זה ? שאלה . 2 הציון הממוצע בבחינה הפסיכומטרית בקרב 200 סטודנטים שהתקבלו לבי " ס למשפטים היה , 694 עם סטיית תקן . 18 ההיסטוגרמה של הציונים היתה קרובה לעקום נורמלי . הציגו גרף וסמנו עליו : א . את הערך 720 ( חתך ה " מצטיינים " ) . מהו בקירוב אחוז ה " מצטיינים " בכיתה זו . ב . את הערך . 680 העריכו כמה תלמידים השיגו ציון מתחת ל - ? 680 ג . את הרבעון התחתון של הציונים ( חשבו ) . העריכו כמה תלמידים בכיתה השיגו ציון גבוה יותר . ד . את האחוזון ה - 85 של הציונים ( חשבו ) . העריכו כמה תלמידים בכיתה השיגו ציון נמוך יותר . שאלה . 3 כל אחד מהסטודנטים בכיתה גדולה בקורס " מבוא לסטטיסטיקה " התבקש לצפות ב - 100 מכוניות מקריות חולפות , שבהן יושבים נוסעים ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה