אז מה היה לנו? התפלגות נורמלית, משפט הגבול המרכזי

o כלי מתאים לתיאור ההתפלגות של משתנה מקרי שמקבל רצף של ערכים ( משתנה רציף ) ניתן על ידי עקומת צפיפות ההתפלגות : השטח מתחת לעקומה זו מעל לקטע כלשהו נותן את הסתברות הקטע . o מדדי מרכז ( משתנה רציף ) : התוחלת היא נקודת שיווי המשקל של עקומת הצפיפות ; החציון חוצה את השטח הכולל מתחת לעקומת הצפיפות לשני חלקים שווי שטח . o מדד מקובל לפיזור ההתפלגות היא השונות או סטיית התקן ( שורש השונות ) . o עקומות צפיפות נפוצות במיוחד ביישומים הן העקומות הנורמליות ( עקומות גאוס ) . לכל העקומות הללו צורת פעמון והן נבדלות זו מזו במרכז ובפיזור . [ לנוסחה מפורשת ראו עמ ' . 114 ] o העקומות הנורמליות מתקבלות זו מזו על ידי שינוי בקנה המידה . o משתנה מקרי שהתפלגותו ניתנת על ידי עקומת צפיפות נורמלית נקרא משתנה נורמלי . להתפלגות הנורמלית שני פרמטרים : התוחלת והשונות . σ o משתנה נורמלי סטנדרטי הוא משתנה נורמלי עם הפרמטרים = 0 ו - . σ = 1 סימון מקובל : . Z כלים חדשים o שטחים מתחת לעקומה נורמלית סטנדרטית מתקבלים בעזרת לוח נורמלי סטנדרטי . הלוח ( נספח א ) נותן את ערכי ) z ( - השטח משמאל לערך z בעקומה הנורמלית סטנדרטית . o...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה