פרויקטים להערכה עצמית

) פתרונות מלאים בעמ ' 115 ( פרויקט . I חישוב שני סוגי הסתברות לטעות ארכן של סיכות חדות המיועדות לחימוש חיל הפרשים במדינת הגמדים צריך להיות 5 ס " מ , אך הייצור אינו מדויק מאוד , וישנה סטיית תקן של 4 מ " מ באוכלוסיית הסיכות . מדי יום נערכת במפעל בקורת איכות באופן הבא : בוחרים מדגם של 20 מתוך הסיכות שיוצרו באותו יום ( אלה רבות מאוד ) ומודדים את אורכן ( במ " מ !) . X ,..., X 20 אם האורך הממוצע במדגם שנבחר , , X סוטה מהאורך הדרוש ( 50 מ " מ ) ביותר משני מילימטרים , מפסיקים את הייצור ובודקים את תקינות המכשור במפעל . א . מה ההסתברות שביום שבו סדרת הייצור למעשה תקינה ( ממוצע כל הסדרה הוא 50 מ " מ כנדרש ) , יוחלט בטעות להפסיק את הייצור ( בגלל שממוצע המדגם יצא במקרה חריג )? ציירו גרף מתאים . ב . מה הסתברות שביום שבו סדרת הייצור אינה תקינה והמכשור מכוון למעשה ל - 52 מ " מ , יוחלט בטעות שלא להפסיק את הייצור ( היות שממוצע המדגם יצא במקרה בטווח הנדרש )? ציירו גרף מתאים . פרויקט . II צ ' רלי והשוקולד צ ' רלי חובב השוקולד מטיל כל יום שני סביבונים שעליהם רשומים המספרים . 3 , 2 , 1 , 0 סביבון אחד קובע א...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה