איור .17 קירוב נורמלי להתפלגות ממוצע של 30 הטלות הסביבון