איור .16 התפלגות ממוצע n הטלות הסביבון: המרכז נשאר = 7 4 • והפיזור סביבו הולך וקטן