איור .14 היסטוגרמות של התפלגויות בינומיות )B)n,1 4 עם ההתפלגויות הנורמליות המתאימות