איור .12 ההסתברות שמשקל פיתה הוא בין 90 ל-100 גר' (תחום אפור כהה)