איור .6 ההסתברות שמשתנה נורמלי סטנדרטי יקבל ערך נמוך מ- z