איור .5 עקומה נורמלית של ציוני מבחן פסיכומטרי, עם = 500 • ו- σ = 100