איור .4 עקומות נורמליות שונות עם : • = 0 שינוי ב- σ גורם לכווץ/מתיחה של העקומה