איור .3 עקומה נורמלית עם פרמטרים • ו- σ <sup>2</sup>