9.2 משפחת ההתפלגות הנורמלית

נתבונן בעקומת צפיפות דמויית " פעמון " ( ראו איור 2 א לעיל ) , המתארת התפלגות של משתנה רציף . לפנינו התפלגות שערכיה מרוכזים סביב ערך מסוים , כך שככל שמתרחקים מערך מרכזי זה ( ימינה או שמאלה ) , כן קטנה שכיחות ערכים אלה באוכלוסיה – באופן סימטרי . בטבע נתקלים בתופעות רבות שלהתפלגותן צורת פעמון : משקל או גובה של אוכלוסיית אנשים , לחץ דם של אנשים מבוגרים , מידה של חלק מסוים המיוצר במפעל , ציוני התנהגות שונים ועוד ועוד . כמו כן , אם חוזרים ומודדים בעזרת כלי מדידה ערך כלשהו ( כמו משקל של פריט מסוים , אורך , מרחק , תכולה של חומר מסוים ועוד ) , ישנן בדרך כלל טעויות מדידה , שלהתפלגותן לרוב צורת פעמון . לתיאור כל התופעות הללו נבחרה משפחה מיוחדת של עקומות פעמון – העקומות הנורמליות ( עקומות גאוס ) . העקומות הנורמליות השונות נבדלות זו מזו בשני פרמטרים : ו - σ ( ראו איור , ( 3 והן מתקבלות זו מזו על ידי פעולות של הזזה וכן כיווץ / מתיחה , כלומר שינוי ליניארי ( ראו גם איור 4 בהמשך ) . מינוח : משתנה מקרי שהתפלגותו ניתנת על ידי עקומת צפיפות נורמלית נקרא משתנה נורמלי . בנספח I לפרק רשמנו את נוסחת הצפיפות של...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה