איור .2 עקומות צפיפות שונות עם התוחלות המתאימות • (- נקודת שיווי המשקל של העקומה)