איור .1 שטחים מתחת לעקומת הצפיפות של משתנה רציף מבטאים הסתברויות