פרק 9 ההתפלגות הנורמלית, משפט הגבול המרכזי

בפרק זה נציג בקצרה את הכלים הנדרשים לטיפול במשתנה מקרי המקבל רצף של ערכים . בהמשך נמקד את הדיון במשתנה שהשימוש בו נפוץ מאוד ביישומים – המשתנה הנורמלי . לבסוף נציג את אחד המשפטים החשובים בתורת ההסתברות : משפט הגבול המרכזי – העוסק בהתפלגות הממוצע של מדגם מקרי שנלקח מאוכלוסיה כלשהי . אין אפשרות לעסוק בהסקה סטטיסטית מבלי להכיר את הכלים שנרכוש בפרק זה .  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה