תרגילים – משתנים מקריים

שאלה . 1 א . ( המשך דוגמה . ) 1 הציגו איור דומה לאיור 1 ( עמ ' 64 ) המתאר את ערכי המשתנה , W המקבל את הערך 0 אם כל הילדים במשפחה הם מאותו מין , ואת הערך 1 אם יש ילדים משני המינים . מצאו את התפלגותו . ב . הציגו את טבלת ההתפלגות של - X מספר ה " עצים " ב - 3 הטלות מטבע תקין . השוו לדוגמה 1 ( עמ ' . ( 65 ג . ( המשך דוגמה , 2 עמ ' . ) 65 נסמן ב - Y את מספר הנרות הכחולים שנבחרו . ציירו עץ ההסתברות מתאים ומצאו בעזרתו את ההתפלגות של . Y [ רמז : ראו איור , 6 עמ ' . 44 ] שאלה . 2 מטילים שני סביבונים מאוזנים שעליהם רשום - X . 4 3 , 2 , 1 סכום המספרים בשני הסביבונים . א . רשמו ( בטבלה או בעץ ) את כל איברי מרחב המדגם וציינו את ערכו של X עבור כל אחד מהם . ב . רשמו את טבלת ההתפלגות של המשתנה X וציירו את ההתפלגות בדיאגרמת עמודות . ג . יהי עתה - Y מספר הסביבונים שמראים תוצאה זוגית . המשיכו ורשמו לכל איבר במרחב המדגם את ערכו של . Y ד . רשמו את טבלת ההתפלגות של המשתנה Y וציירו את ההתפלגות בהיסטוגרמה . שאלה . 3 הנתונים הסטטיסטיים של 60 תלמידי קורס מבוא לסטטיסטיקה הם : 5 מהם באו ממשפחות עם ילד אחד , 12 ממש...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה