נספחים – משתנה מקרי

נספח . I שונות של משתנה בינומי שונות של משתנה מציין . המשתנה המציין מקבל את הערך 1 במקרה של הצלחה ( הסתברות , ( p ואת הערך 0 במקרה של כשלון . תוחלת המשתנה היא p ( עמ ' . ( 74 מטבלת ההתפלגות ( לוח , 3 עמ ' 68 ) אין קושי לחשב ישירות את השונות ( השוו לחישוב החלופי בעמ ' : ( 78 מסקנה ) שונות של משתנה בינומי ( : אם ) , X ~ B ) n , p אזי מתכונת החיבוריות ) . Var ) X ( = pn ) 1 - p [ המשתנה הבינומי X מונה את כלל ההצלחות ב - n ניסויים מהסוג שתארנו , כלומר הוא מהווה סכום של n משתנים מציינים . ] נספח . II ) למיטיבי לכת ... ( משתנה בדיד שמקבל אינסוף ערכים תחת המטריה של משתנה בדיד כלולים גם משתנים שעשויים לקבל רשימה אינסופית של ערכים . בספר זה נסתפק בשתי דוגמאות טיפוסיות , שהטיפול בהן הוא פשוט יחסית . בדקו בכל אחת מהן מהם הערכים האפשריים . דוגמה א . אדם מעריך את הסיכוי שלו לעבור טסט ( מבחן נהיגה ) ב - 1 2 ( וזאת בלי קשר למספר הניסיונות הקודמים שלו ) . כמו כן , המבחנים הם ב " ת זה בזה . נסמן ב - X את מספר המבחנים אליהם הוא ייגש עד אשר לראשונה הוא יעבור ויזכה ברשיון הנכסף . ערכי X הם , 3 , 2 , 1 ( ה...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה