אז מה היה לנו?

משתנה מקרי והתפלגותו o משתנה מקרי מתמקד באספקט כמותי מסוים של הניסוי . לצורך הניתוח ההסתברותי שלו נידרש להתפלגות המשתנה – אופן חלוקת ההסתברויות לערכים השונים . o התפלגות של משתנה בדיד ניתנת על ידי טבלת ההתפלגות שלו ( רשימת הערכים והסתברויותיהם ) . o אפשר לתאר התפלגות של משתנה בדיד גם בדרך גרפית : דיאגרמת מקלות , דיאגרמת עמודות , היסטוגרמה . o מדד מקובל למרכז ההתפלגות של משתנה X הוא התוחלת , . EX עבור משתנה בדיד : X – EX ממוצע משוקלל של ערכי המשתנה , כאשר המשקלות הן ההסתברויות המתאימות . o מדד מקובל לפיזור של התפלגות המשתנה X הוא השונות , ) : Var ) X ) – Var ) X ממוצע משוקלל של ריבועי הסטיות של ערכי המשתנה X מתוחלתו , EX כאשר המשקלות הן ההסתברויות המתאימות . o סטיית התקן ( σ) מוגדרת כשורש השונות . o משתנה מציין נועד להבחין בין תוצאות ניסוי המקיימות תכונה מסוימת ( המשתנה מקבל את הערך 1 ) לבין אלו שאינן מקיימות אותה ( המשתנה מקבל את הערך . ( 0 [ מינוח מקובל : הצלחה ( S ) אם מתקיימת התכונה , כשלון ( F ) אם התכונה לא מתקיימת . ] o משתנה בינומי – מספר ההצלחות הכולל ב - n ניסויים בלתי תלויים ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה