פרויקטים להערכה עצמית

) פתרונות מלאים בעמ ' 84 ( פרויקט . I המלתחן המותש שלושה תלמידים שקדנים מאוד משאירים עם שחר את תיקיהם במלתחת הספריה . המלתחן המותש מחזיר לכל אחד מהם בסוף היום תיק שבחר עבורו באופן מקרי ( משלושת התיקים שנותרו במלתחה בשעה זו ... ) . המשתנה - X מספר השקדנים שקיבלו בסוף היום את התיק הנכון . נסמן ב - a את התיק הנכון של הראשון לצאת ( בפועל הוא עשוי לקבל את כל אחד משלוש התיקים ) . נסמן ב - b את התיק הנכון של השני לצאת ( בפועל הוא יכול לקבל כל אחד משני התיקים שנותרו ) . נסמן ב - c את התיק הנכון של האחרון לצאת ( בפועל נותרה לו רק אפשרות אחת ) . א . מה ההסתברות שהראשון לצאת יקבל את התיק הנכון ? ב . ציירו עץ הסתברות העוקב אחר השלושה על פי סדר יציאתם ובודק איזה תיק כל אחד מהם קיבל . כל מסלול בעץ מתאר תוצאה אחת של הניסוי . רשמו מתחת לכל מסלול את הסתברותו ואת הערך של המשתנה X עבורו . [ אם למשל הראשון קיבל תיק , c השני קיבל תיק b ( זה התיק הנכון ) והשלישי קיבל תיק , a הרי המסלול בעץ יסומן abc וערך המשתנה עבורו הוא , X = 1 שהרי רק השני קיבל את התיק הנכון . ] ג . בעזרת העץ מצאו את טבלת ההתפלגות של . X ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה