8.3 מדדי מרכז - תוחלת של משתנה מקרי בדיד

המשך דוגמה . 1 מספר הבנות במשפחה שלה 3 ילדים יכול לקבל כל אחד מהערכים 3 , 2 , 1 , 0 בהסתברויות , 1 8 , 3 8 , 3 8 , 1 8 בהתאמה . משמעות הדבר היא שמתוך 8 , 000 משפחות , למשל , נצפה ש - 1 , 000 תהיינה עם 0 בנות , 3 , 000 תהיינה עם בת אחת , 3 , 000 עם 2 בנות ו - 1 , 000 עם 3 בנות . הצפי שלנו הוא אפוא למספר כולל של 0 1 , 000 + 1 3 , 000 + 2 3 , 000 + 3 1 , 000 בנות במשפחות הללו . חלוקה במספר המשפחות נותן את הצפי שלנו לגבי מספר הבנות הממוצע למשפחה עבורן : ( צפי של 1 . 5 בנות בממוצע למשפחה של 3 ילדים . ] נשים לב שחישבנו למעשה ממוצע משוקלל של ערכי המשתנה המקרי , ) 0 , 1 , 2 , 3 ) X כאשר המשקל שנתנו לכל ערך ( המשקל ממוסגר ) הוא ההסתברות של אותו ערך . המינוח ההסתברותי לממוצע שחישבנו בעזרת טבלת ההתפלגות הוא התוחלת של X ( מסמנים . ( EX המשך דוגמה . 1 נרשום . EX = 1 . 5 באופן דומה , התוחלת של - Y מספר ה " עצים " ב - 3 הטלות מטבע מקיימת אף היא EY = 1 . 5 ( לשני המשתנים אותה התפלגות ) . המשך דוגמה . 7 חושפים 3 אנשים מקריים לפרסומת . כמה מהם נצפה שיזכרו את שם החברה ביום למחרת ? מטבלת ההתפלגות של - X מ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה