איור .6 תרשים עץ למספר הזוכרים את הפרסומת (מתוך 3 צופים)