8.2 משתנה בינומי

בעיות מעשיות רבות מתמקדות בשאלה האם פרטים שאנו בוחנים מקיימים תכונה מסוימת : בעל השכלה גבוהה , קיבל חיסון נגד שפעת , בעל הפרעת קשב , יצביע בבחירות למפלגה מסוימת , ועוד . המשתנה הבינומי שנציג כאן מונה את כלל בעלי התכונה המבוקשת בקרב מדגם מקרי שנלקח מהאוכלוסיה . נתמקד תחילה בהוצאת פרט בודד מהאוכלוסיה . הוצאת פרט באופן מקרי מאוכלוסיה , משתנה מציין ) משתנה ברנולי ( לפנינו אוכלוסיה שחלק מהפרטים בה הם בעלי תכונה כלשהי , שתסומן . A ניסוי : בוחרים באופן מקרי פרט אחד מהאוכלוסיה ובודקים האם הוא בעל התכונה המבוקשת . A – אם כן , נאמר שהתקבלה הצלחה , והמשתנה X יקבל את הערך , ) X = 1 ( 1 – אחרת , נאמר שהתקבל כשלון , והמשתנה X יקבל את הערך . ) X = 0 ( 0 מינוח וסימון : X נקרא המשתנה המציין של . A נסמן : ) – p = P ) A זוהי ההסתברות להצלחה . הבחנה : המשתנה המציין X מונה למעשה את מספר ההצלחות בניסוי יחיד ( 0 או . ( 1 התפלגות משתנה מציין : X מקבל את הערכים 0 או 1 בלבד , וההסתברויות ניתנות בלוח הבא : לוח . 3 טבלת ההתפלגות של משתנה מציין ( עם פרמטר p ) A לא התרחש ( כשלון ) A התרחש ( הצלחה ) כפי שרואים , בטב...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה