איור .2 התפלגות מספר הבנות במשפחה (3 ילדים), מימין דיאגרמת העמודות, משמאל ההיסטוגרמה