איור .1 המשתנה X מתאים לכל תוצאת ניסוי (משפחה שלה 3 ילדים) את מספר הבנות