8.1 משתנה מקרי בדיד והתפלגותו

מינוח : משתנה מקרי מתאים לכל תוצאה של הניסוי האקראי ערך מספרי ( יחיד ) . סימון : בסטטיסטיקה ובהסתברות נהוג לסמן משתנה מקרי באות X ( או גם Z , Y וכו ' ) . מינוח : X נקרא משתנה מקרי בדיד אם ניתן לערוך את כל ערכיו ברשימה ( סופית או אינסופית ) . בפרק זה נתמקד במשתנים בדידים . הפרק הבא יעסוק במשתנה הנורמלי , שהוא רציף . דוגמה . 1 נסתכל על הרכב המינים במשפחות שלהן 3 ילדים , ונתמקד במשתנה - X מספר הבנות במשפחה . האיור הבא מדגים את ההתאמה : לכל תוצאת ניסוי ב - מותאם ערך מספרי . [ - F בת , - M בן ] ערכי המשתנה X כאן הם 2 , 1 , 0 ו - . 3 כפי שרואים , צמצמנו את הדיון מ - 8 תוצאות אפשריות ב - ל - 4 ערכים מספריים של . X די לדעת את הסתברויות ארבעת הערכים הללו כדי למצוא מכך את ההסתברות של כל מאורע אחר הנוגע ל - . X הלוח הבא מדגים את אופן חישוב ההסתברות עבור כל אחד מהערכים הללו ( נזכיר שהסתברות כל תוצאת ניסוי היא . ( 1 8 לוח . 1 מספר הבנות במשפחה ( 3 ילדים ) – הערכים האפשריים והסתברויותיהם מינוח : לרשימת הערכים של משתנה בדיד X עם הסתברויותיהם נקרא התפלגות המשתנה . X את ההתפלגות של משתנה בדיד X נהוג לה...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה